https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/03/sehir-odulleri-city-awards-logo-250x229.png

2017 KANDİLİ

Yurdumuz tarih boyu, bilinen 36 uygarlığın yanı sıra beklide yüzlerce, medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler, sanatçılar yetişmiş ve Dünya’nın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül töreninin de yapılacağı İzmir şehri asırlardır özel bir yer etmiştir. İzmir, tüm bu süreçte, bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli bir merkez olmuştur. Yaşayan Şehirler Projesi ve akabinde 2014 yılında Şehir Ödülleri fikride 2008 yılında İzmir’de gerçekleşen bir tez çalışmasından doğmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” oluşturmaktadır. Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır. Her yıl güzel ülkemizin farklı bir ören yerine ait kandil ödül olarak takdim edilecektir. Kandilin tercih edilmesinin bir diğer önemli nedeni ise kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ, bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ve yöneticiler ile özdeşleşmektedir. Işık ise şehirlerimizi ve yaşayanlarını aydınlatan, hayata geçmiş proje ve doğru uygulamalardır. Ödül töreninin sloganı ise tema ve ödül takdimini destekler ve açıklar nitelikte olması amacıyla, bilimin, aydınlanmanın ve kalkınmanın bireyden (özelden) başlayarak, topluma (genele) yayılması vurgusu ile; “Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” olacaktır.

Kandil Seçimi

Takdim edilecek ödül olarak, hikâye ile bütünleşik bir şekilde ilk yıl için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izni, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün işbirliği ve İzmir Efes Müzesi yardımları ile İzmir’in Efes müzesine kayıtlı daha önce hiç sergilenmemiş kandiller arasından Helenistik döneme ait bir kandil seçilmiştir. Kandil Efes Müze Müdürlüğü uzmanları ve Yaşayan Şehirler Ekibi işbirliği ile modellenmek amacıyla çok boyutlu görüntülenmiş ve ölçümlenmiştir.

Kandil Üretim

Daha önce sergilenmemiş, 32/8/07 kayıt numaralı bu yağ kandili, Yaşayan Şehirler Platformu etkinliklerinden Şehir Ödülleri Türkiye 2017 töreninde takdim edilmek amacıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 64298988-154.02-E.184950 sayılı özel izni ile heykel sanatçısı Şerif AKŞİT’e ürettirilmiştir.