https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/sehir-odulleri-city-awards-300x275-1-300x275.png

Ödüllerin Amacı

Ödüllendirmelerin birincil amacı, kent pazarlamasına ve markalamasına konu olan, kentin bugününde, geleceğinde, şekillendirilmesinde söz sahibi olan çıkar ortağı paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile, paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevreleri buluşturmak ve kıyaslama yapmalarını sağlamak hedeflenmektedir.tedir.

Living Cities Awards Şehir Ödülleri, Umut Işığı (Paydaş Ödülleri) , Özel Ödüller ve Bilim Işığı (Akademik Ödüller) olmak üzere üç ana tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır. Her ana tema altında ödül kategorilerine ulaşabilirsiniz.
Ödül Töreninin Teması Yurdumuz ve özellikle Ege Bölgesi onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve Dünya’nın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasında İzmir asırlardır yer etmiştir. İzmir tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli bir merkez olmuştur. Bu nedenle yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “bilim ve umut ışığı” oluşturmaktadır.
Ödül Taktimi Sunulacak ödül hikâye ile bütünleşik bir şekilde İzmir’in Efes, Pergamon, Klaros ve benzeri dünyaca ünlü ören yerlerinde kullanılan birebir tasarlanmış, yanar şekilde sunulacak tarihi nitelikte kandillerdir. Kandilin tercih edilmesini bir diğer önemli nedeni ise, kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ ile bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ile yöneticiler özdeşleşmektedir. Işık ise kentimizi ve kentlilerimizi aydınlatmaktadır.
Slogan: Ödül töreninin sloganı ise tema ve ödül taktimini destekler ve açıklar nitelikte olması amacıyla, bilimin, aydınlanmanın ve kalkınmanın bireyden (özelden) başlayarak, topluma (genele) yayılması vurgusu ile “Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” olacaktır.

Living Cities Awards Umut ve Bilim Işığı Ödülleri, Umut Işığı Ödülleri , Özel Ödüller ve Bilim Işığı Ödülleri olmak üzere üç ana tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır. Her ana tema altında ödül kategorilerine ulaşabilirsiniz.

Şehirler İçin Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri

İçerik hazırlanıyor...

1. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yaşatan Şehir”

Şehirlerde insanlar gibi doğarlar, büyürler ve yok olurlar! Şehirlerde insanlar gibi yaşarlar ve yaşamlarını sürdürebilmek için bir takım hayati gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bir şehri yaşatmak için, onu var eden değerlerini ayakta tutmak gerekir. Şehrinizde unutulmaya yüz tutmuş belki bir mesleği, belki bir folklorik giyim tarzını, belki bir gastronomik değeri, belki bir mimari eseri, belkide bir geleneği yani bizi var eden, bizi biz yapan, her hangi bir değeri gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak için gayret gösteren tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için...

2. Umut Işığı Ödülü ‘‘Kültür Şehri’’

Bizleri var eden en temel olgu nedir? diye sorsalar, hiç kuşkusuzki kültür deriz. Kültür, yeme alışkanlıklarımızdan, giyim tarzımıza, bireysel davranışlarımızdan, toplumsal davranışlarımıza, mimarimizden, ulaşım şeklimize, iletişimimizden, yönetim şeklimize bizleri var eden, çevremizi şekillendiren en önemli olgudur. Bu nedenle, aynı zamanda en önemli farklılıklarımızın temelinide oluşturur. Şöyle bir düşünsek, dünyadaki bir çok kentin ziyaret edilir olmasının, farklılık yaratmasının ve koruma altına alınmasının altında "kültür" gerçeğini görmemek mümkün müdür? Popüler söylemle kimlik sahibi olarak tabir edilen, kültürünü koruyup, günlük hayatın içinde yaşatan tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için...

3. Umut Işığı Ödülü ‘‘Doğa Dostu Şehir’’

Doğayı koruyor olmanın bir erdem sayılması ve ödüllendirilmesi her ne kadar bizler için acı verici olsada, yeşili, doğayı ve habitatındaki canlıları koruma bilinci gelişmiş, insanı yeşil ile şehrin içinde buluşturan, nefes alan şehirleri bu kategoride değerlendirirek, diğer şehirlerimize öncülük etmelerini çok arzu ettik. Bu nedenle, bir avuç parkın içinde seyir eylediğimiz tabiat numulerinden ziyade, her adımda, her köşede, gözlerimizi şenlendiren, gönüllerimizi açan   ağaçlarımıza her adımda dokunma olanağını kentlilere sunan, yeşili koruma ve yaşatma bilinci geliştirmeye yönelik tüm adımları atan, projeler geliştirip, uygulayan şehirler, bu ödül sizin için...

4. Umut Işığı Ödülü ‘‘Gastronomi Şehri’’

Kuşkusuzki, bir şehirden bahis açıldığında, ilk cümlelerin arasında, o kentin bir lezzeti yer alır. Ülkelerin, hatta şehirlerin mutfaklarının kıyasıya bir rekabet içinde olduğu günümüzde, bu denli belirleyici ve önemli bir değeri, doğru bir planlamayla, coğrafi işaretleme gibi yöntemler ile koruyup, geliştiren, yeni nesillere aktarılmasını sağlayan, standartlarını belirleyip, üreticilerini örgütlendirerek güçlendiren, geleneksel üretim yöntemlerini titizlikle muhafaza eden ve tanıtımına yönelik projeleri hayata geçiren şehirler, şehrinize ait mutfağı, yeme kültürünü, özel lezzetlerinizi adaylar arasında görmek istemezmisiniz? Bu ödül sizin için...

5. Umut Işığı Ödülü ‘‘İnsan Odaklı Şehir’’

Yaşam kalitemiz, şehirlerimizin ne kadar yaşanabilir olduğuyla doğru orantılı gelişir. Kâğıt üzerinde bir kenti, şekli olarak muhteşem görsel detaylar ile planlayabiliriz, peki bu planlar gerçek yaşama uygulandığında, şehrin yaşayanlarının isteklerini tam olarak karşılıyabiliyor mu? Yaşamlarını kolaylaştırıyor mu? Şehirlerimizin daha yaşanabilir, daha keyifli ve canlı olması için insan odaklı politikalara daha çok ihtiyacımız var. Daha yaşanabilir, ulaşılabilir, betonların ve araçların öncelikli olmadığı, kamuya açık sosyalleşebilinen alanları görsel birer anıt haline getirmek yerine, yaşayanlarını mutlu etmeyi, onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen şehirler, bu ödül sizin için…

6. Umut Işığı Ödülü ‘‘Çocuk Dostu Şehir’’

İçerik hazırlanıyor...

7. Umut Işığı Ödülü ‘‘Engelsiz Şehir’’

Ulaşabilir olmak, belkide hayatımızda hiç farkında olmadığımız ama eksikliğini düşününce tüm benliğimizi bir ürperti sardıran, bizlere bahşedilmiş büyük bir lütuftur… Dezavantajlı, engelli bireylerin hayatlarında verdiği en büyük savaş ise tereddütsüz ulaşabilmekdir. Sizlere toplu ulaşım ile başka bir lokasyona ulaşmayı, bir kitabın içeriğine ulaşmayı, markete gidip 1 ekmeğe ulaşmayı, doktora, sinemaya, tiyatroya, kamu kuruluşuna vs.vs. özgürce ulaşmayı anlatmak yerine, sadece yandaki fotoğraftaki ulaşabilmenin, düşünülmenin mutluluğunu aktarmak istiyoruz. Bu gülümsemeyi ve memnuniyeti yaratan şehirler, bu ödül sizin için…

8. Umut Işığı Ödülü ‘‘Eğiten Şehir”

İçerik hazırlanıyor...

9. Umut Işığı Ödülü ‘‘Geleceğin Şehri’’

Günümüzdeki teknoloji ve bilişim çağını yakından takip eden, ulaşımdan iletişime, yönetimden eğitime, korumadan geliştirmeye, tarımdan üretime, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları, teknolojileri kent ile buluşturup, günlük yaşama kazandıran şehirler bu kategoride ödüllendirilecektir. Çağın getirdiği yenilikleri şehirlerimize kazandıran, yaşamı kolaylaştıran, kalkınmayı destekleyen, enerji ve kaynak tasarrufuna önem veren, üretim imkanlarını arttıran, zamanı etkili kullanıp kentlilere kazandıran şehirler bu ödül sizin için...

10. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın İlçesi’’

İçerik Hazırlanıyor...

11. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın Köyü”

Ülkelerin en küçük yapı taşıdır köyler. Üretimin, doğanın, yapıların, kültürel, folklorik ve geleneksel değerlerin en doğal halleri karşılar köylerde bizleri... Geleneksel değerlerini, doğasını, üretim yöntemlerini, yapılarını koruyan, üretimlerini katma değere dönüştürebilen, tescilleyen, örgütlenen köyler, bu ödül sizin için...

12. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın İşbirliği’’

İçerik Hazırlanıyor...

13. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yönetim Ödülleri’’

  • Yılın Valiliği
  • Yılın Büyükşehir Belediyesi
  • Yılın İl Belediyesi
  • Yılın Kaymakamlığı
  • Yılın İlçe Belediyesi

14. Umut Işığı Ödülü “Örgütlenme Ödülleri”

  • Yılın Örgütlenmesi
  • Yılın Kalkınma Ajansı
  • Yılın Üniversitesi
  • Yılın Belediyeler Birliği
  • Yılın Ticaret Odası ve Sanayi Odası
  • Yılın Sivil Toplum Örgütü

15. Umut Işığı Ödülü ‘‘Planlama Ödülleri’’

        • Yılın Katma Değer Yaratma, Kalkınma Projesi
        • Yılın Ulaşım Projesi
        • Yılın Turizm Projesi
        • Yılın Sosyal Altyapı Projesi
        • Yılın Altyapı Projesi

16. Umut Işığı Ödülü “Koruma Ödüller”

  • Yılın Koruma Projesi
  • Yılın Kent Müzesi
  • Yılın Özel Müzesi
  • Yılın Kültür Evi
  • Coğrafi İşaretleme

17. Umut Işığı Ödülü “Şehir Dostu Marka Ödülleri”

  • Yılın Sağlık Kuruluşu
  • Yılın Yapı Şirketi
  • Yılın Karayolu Şirketi

18. Umut Işığı Ödülü “Yayın Ödülleri”

  • Sinema Filmi
  • Televizyon Dizisi
  • Yılın Seyahat Programı
  • Yılın Belgesel Programı
  • Yılın Gastronomi Programı
  • Video Müzik Klibi

19. Umut Işığı Ödülü “İletişim Ödülleri”

  • Destinasyon Facebook Hesabı
  • Destinasyon İnstagram Hesabı
  • En iyi Destinasyon sosyal Medya Projesi
  • En Yaratıcı Etkinlik (Festival, fuar vb.)
  • Yılın Konferansı’’ (Forum, zirve, sempozyum, panel)

20. Umut Işığı Ödülü “Tanıtım Ödülleri”

  • Destinasyon Tanıtım Web Sitesi
  • Destinasyon Tanıtım Filmi
  • En iyi Fuar Tanıtımı
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/jüriler-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/paydas-buton.fw_-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/ozel-buton-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/akademik-buton-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/basvuru-buton-300x200.png