Nuri Barış TARTICI

Nuri Barış TARTICI

Nuri Barış TARTICI, 1974 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Lisansüstü derecesini Michigan Üniversitesi Kamu Politikaları alanında aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

İş hayatına Ziraat Bankasında uzman olarak başladı. Ankara İl Çevre Müdürlüğündeki hizmetini takiben, 2003 yılından bu yana Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı) Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Bu görevi sırasında kırsal kalkınma, bölgesel gelişme ve bölge planlama, kalkınma ajanslarının kuruluşu ve koordinasyonu konularında çalışmalar yürüttü.

Comments are closed