https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2018/04/sehir-odulleri-2018-city-awards-2018-logo-405x230.png

ŞEHİRLER İÇİN UMUT IŞIĞI TEMALI PAYDAŞ ÖDÜLLERİ

Bir şehri, muhteşem güzellikte ve eşsizlik de bir puzzle gibi düşünürsek, onu var eden her bir parçanın yokluğunda, o parçanın önemini anlarız. Şehrin puzzle parçalarıda şehir paydaşlarıdır. Her birinin şehrin dünü, bugünü ve yarınında hayati derecede önemi vardır. Şehirlerin geleceğini tasarlayan, başarılı adımlar ile şehrin yıldızını parlatan, yaşayanlarının refah düzeyini arttıran, mutlu eden de onlardır, hatalı kararlar, projeler, uygulamalar ile geleceğini karartan da onlar... Bu nedenle şehirlere paydaş, merkezi yönetim temsilcisi kamu kurumları, yerel yönetimler, sektörel örgütler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, birlikler, kooperatifler, özel sektör işletmeleri, sanatsal faaliyetlerle ilgilenenler... Kısacası şehrin geleceğini aydınlatan çalışmaları, projeleri, uygulamaları hayata geçiren, şehre paydaş tüm kesimlere, "Umut ışığınızla şehirlerimizi ve bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz." diyerek ödülümüzü takdim edeceğiz.
Önemli Not: Ülkemizde yapılmış en başarılı çalışmaları örnek göstermek ve ödüllendirmek amacıyla, uygun kategorilerde 2015 yılı ve sonrası tamamlanmış tüm çalışmalar Şehir Ödülleri Türkiye'de (City Awards Turkey) değerlendirmeye alınacaktır.

1. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yaşatan Şehir

Şehirlerde insanlar gibi doğarlar, büyürler ve yok olurlar! Şehirlerde insanlar gibi yaşarlar ve yaşamlarını sürdürebilmek için bir takım hayati gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bir şehri yaşatmak için, onu var eden değerlerini ayakta tutmak gerekir. Şehrinizde unutulmaya yüz tutmuş belki bir mesleği, belki bir folklorik giyim tarzını, belki bir gastronomik değeri, belki bir mimari eseri, belkide bir geleneği yani bizi var eden, bizi biz yapan, her hangi bir değeri gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak için gayret gösteren tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için...

2. Umut Işığı Ödülü ‘‘Kültür Şehri’’

Bizleri var eden en temel olgu nedir? diye sorsalar, hiç kuşkusuz ki kültür deriz. Kültür, yeme alışkanlıklarımızdan, giyim tarzımıza, bireysel davranışlarımızdan, toplumsal davranışlarımıza, mimarimizden, ulaşım şeklimize, iletişimimizden, yönetim şeklimize bizleri var eden, çevremizi şekillendiren en önemli olgudur. Bu nedenle, aynı zamanda en önemli farklılıklarımızın temelini de oluşturur. Şöyle bir düşünsek, dünyadaki bir çok kentin ziyaret edilir olmasının, farklılık yaratmasının ve koruma altına alınmasının altında "kültür" gerçeğini görmemek mümkün müdür? Popüler söylemle kimlik sahibi olarak tabir edilen, kültürünü koruyup, günlük hayatın içinde yaşatan tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için...

3. Umut Işığı Ödülü ‘‘Doğa Dostu Şehir’’

Doğayı koruyor olmanın bir erdem sayılması ve ödüllendirilmesi her ne kadar bizler için acı verici olsada, yeşili, doğayı ve habitatındaki canlıları koruma bilinci gelişmiş, insanı yeşil ile şehrin içinde buluşturan, nefes alan şehirleri bu kategoride değerlendirerek, diğer şehirlerimize öncülük etmelerini çok arzu ettik. Bu nedenle, bir avuç parkın içinde seyir eylediğimiz tabiat numunelerinden ziyade, her adımda, her köşede, gözlerimizi şenlendiren, gönüllerimizi açan ağaçlarımıza her adımda dokunma olanağını kentlilere sunan, yeşili koruma ve yaşatma bilinci geliştirmeye yönelik tüm adımları atan, projeler geliştirip, uygulayan şehirler, bu ödül sizin için...

4. Umut Işığı Ödülü ‘‘Gastronomi Şehri’’

Kuşkusuz ki, bir şehirden bahis açıldığında, ilk cümlelerin arasında, o kentin bir lezzeti yer alır. Ülkelerin, hatta şehirlerin mutfaklarının kıyasıya bir rekabet içinde olduğu günümüzde, bu denli belirleyici ve önemli bir değeri, doğru bir planlamayla, coğrafi işaretleme gibi yöntemler ile koruyup, geliştiren, yeni nesillere aktarılmasını sağlayan, standartlarını belirleyip, üreticilerini örgütlendirerek güçlendiren, geleneksel üretim yöntemlerini titizlikle muhafaza eden ve tanıtımına yönelik projeleri hayata geçiren şehirler, şehrinize ait mutfağı, yeme kültürünü, özel lezzetlerinizi adaylar arasında görmek istemez misiniz? Bu ödül sizin için...

5. Umut Işığı Ödülü ‘‘İnsan Odaklı Şehir’’

Yaşam kalitemiz, şehirlerimizin ne kadar yaşanabilir olduğuyla doğru orantılı gelişir. Kâğıt üzerinde bir kenti, şekli olarak muhteşem görsel detaylar ile planlayabiliriz, peki bu planlar gerçek yaşama uygulandığında, şehrin yaşayanlarının isteklerini tam olarak karşılayabiliyor mu? Yaşamlarını kolaylaştırıyor mu? Şehirlerimizin daha yaşanabilir, daha keyifli ve canlı olması için insan odaklı politikalara daha çok ihtiyacımız var. Daha yaşanabilir, ulaşılabilir, betonların ve araçların öncelikli olmadığı, kamuya açık sosyalleşebilinen alanları görsel birer anıt haline getirmek yerine, yaşayanlarını mutlu etmeyi, onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen şehirler, bu ödül sizin için…

6. Umut Işığı Ödülü ‘‘Çocuk Dostu Şehir’’

Teknoloji çağı geliştikçe, çocuklarımızın bilgiye erişimi artarken, yaşayarak öğrenme olanakları da bir o kadar kısıtlanıyor… Dört duvar içinde, bir monitörün karşısında geçen hayatlar, yakar top oynamak yerini, angry bird, seksek oynamak, ip atlamak yerini, Hugo tarzı bilgisayar oyunlarına, keyifli sohbetler, yerini insani duyguların emojiler ile ifade edildiği anlık mesajlaşma uygulamalarına bırakıyor… Kuşkusuz ki, bu yalnızlaşmanın başlıca sebepleri arasında hızla kentleşen, nüfus yoğunluğunun şehirlerde arttığı, güvenlik ihtiyacının her geçen daha şiddetli hissedildiği ülkemizde, şehirler ve çocuk yaşam alanlarının, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmaması geliyor. Şehir yaşamı içerisinde güvenli yaşam ve oyun alanları oluşturan, çocuk ulaşımına uygun (yaya, bisiklet vb.), sokaklar, caddeler geliştiren, çocuk haklarına önem verip şehir yaşamına entegre eden, çocukların güvenle sosyalleşmesine olanak tanıyan  şehirler, bu ödül sizler için...

7. Umut Işığı Ödülü ‘‘Engelsiz Şehir’’

Ulaşabilir olmak, belkide hayatımızda hiç farkında olmadığımız ama eksikliğini düşününce tüm benliğimizi bir ürperti sardıran, bizlere bahşedilmiş büyük bir lütuftur… Dezavantajlı, engelli bireylerin hayatlarında verdiği en büyük savaş ise tereddütsüz ulaşabilmektir. Sizlere toplu ulaşım ile başka bir lokasyona ulaşmayı, bir kitabın içeriğine ulaşmayı, markete gidip bir ekmeğe ulaşmayı, doktora, sinemaya, tiyatroya, kamu kuruluşuna vs.vs. özgürce ulaşmayı anlatmak yerine, sadece yandaki fotoğraftaki ulaşabilmenin, düşünülmenin mutluluğunu aktarmak istiyoruz. Bu gülümsemeyi ve memnuniyeti yaratan şehirler, bu ödül sizin için…

8. Umut Işığı Ödülü ‘‘Eğiten Şehir

Her şehir eşsizdir. Kendine özgü bir kimliği barındırır. Bu kimlik şehir var olduğu andan itibaren, şehir yaşayanlarının tutum ve davranışları, kültürleri, üretimleri, mimari yapıları, çok kültürlü yada homojen yapıları, eğitimleri ile uzun yıllarda gelişir. Şehrin coğrafi konumu, ulaşım imkanları, ticari canlılığı, aldığı göç, sosyo ekonomik etmenler ileride değişir. Şehrin var olan kimliğini ve değerlerini korumak, yaşayanlarını geliştirmek, göçlerle farklı kültürlerden gelen bireyleri, şehir yaşamı ve şehrin kültürü ile entegrasyonunu sağlamak şehirlerin geleceği için hayati önem taşır. Şehir profesyonellerine, yaşayanlarına, yeni katılımcılarına, çocuklarına, gençlerine eğitimler ile kentlilik bilincini aşılayan, şehri, tarihi dokuyu, doğayı, yapıları, kamu malını, kent mobilyalarını vb. koruma güdüsünü geliştiren eğitimler ile şehir yaşayanlarının kendine, toplumun diğer bireylerine, çevresine saygıyı ve bakış açısını değiştiren şehirler bu ödül sizin için...

9. Umut Işığı Ödülü ‘‘Geleceğin Şehri’’

Günümüzdeki teknoloji ve bilişim çağını yakından takip eden, ulaşımdan iletişime, yönetimden eğitime, korumadan geliştirmeye, tarımdan üretime, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları, teknolojileri kent ile buluşturup, günlük yaşama kazandıran şehirler bu kategoride ödüllendirilecektir. Çağın getirdiği yenilikleri şehirlerimize kazandıran, yaşamı kolaylaştıran, kalkınmayı destekleyen, enerji ve kaynak tasarrufuna önem veren, üretim imkanlarını arttıran, zamanı etkili kullanıp kentlilere kazandıran şehirler bu ödül sizin için...

10. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın İlçesi’’

Gelişen ulaşım ve iletişim imkanları ile günümüzde ilçelerin önemi daha çok artmıştır. Metropollerin ve büyük illerin keşmekeş yaşamından ziyade daha geleneksel değerlerin hakim olduğu, kendine has dokusunu kaybetmemiş ilçelere hızla ilgi artmaktadır. İlçe değerlerini koruyup katma değere dönüştürebilen, geleneksel değerlerine, mimarisine sahip çıkan, kimliğini bulmuş, bütüncül bir birbirini tamamlayan projeleri hayata geçirerek ilçede gözle görülür ilerleme kaydeden, doğru iletişim kanallarını kullanarak iletişime açık, doğasını, üretim yöntemlerini, yapılarını koruyan, değerlerini tescillemiş, örgütlenen ilçeler bu ödül sizin için…

11. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın Köyü

Ülkelerin en küçük yapı taşıdır köyler. Üretimin, doğanın, yapıların, kültürel, folklorik ve geleneksel değerlerin en doğal halleri karşılar köylerde bizleri... Geleneksel değerlerini, doğasını, üretim yöntemlerini, yapılarını koruyan, üretimlerini katma değere dönüştürebilen, tescilleyen, örgütlenen köyler, bu ödül sizin için...

12. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yılın İşbirliği’’

“Bir elin nesi var? İki elin sesi var.” demiş atalarımız… Bir şehir için güçleri birleştirmek, en iyiye ulaşmak için atılmış ilk adımdır. Bu adım kimi zaman zamandan, kimi zaman maliyetlerden, kimi zaman ise bürokrasiden büyük kazanımlar sağlar. Her şeyden önce yeni adımlar için işbirliği ruhunu geliştirir, takım olma bilincini kazandırır. Farklı deneyimleri bir araya getirir. Şehre, yaşayanlarına, doğa veya kültür varlıklarına değer katan, şehre yönelik ulaşımdan iletişime, altyapıdan kalkınmaya, tarımdan ekonomiye, sosyal altyapıdan eğitime her hangi bir projede deneyimlerini ve güçlerini birleştiren, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum ve sektör örgütleri tüm kurum, kuruluş veya organizasyonlar bu ödül sizin için…

13. Umut Işığı Ödülü ‘‘Yönetim Ödülleri’’

Bir yıl içinde tamamladıkları projeler ile şehirlerine kattıkları değer, iletişimdeki başarıları ve  hizmetlerinin toplumsal faydası ile değerlendirilecektirler.
                • Yılın Valiliği
                • Yılın Büyükşehir Belediyesi
                • Yılın İl Belediyesi
                • Yılın Kaymakamlığı
                • Yılın İlçe Belediyesi

14. Umut Işığı Ödülü “Örgütlenme Ödülleri

Bir yıl içinde tamamladıkları projeler ile şehirlerine kattıkları değer, iletişimdeki başarıları, kurdukları işbirlikleri ve hizmetlerinin toplumsal faydası ile değerlendirilecektirler.
        • Yılın Örgütlenmesi
        • Yılın Kalkınma Ajansı
        • Yılın Üniversitesi
        • Yılın Belediyeler Birliği
        • Yılın Ticaret Odası ve Sanayi Odası
        • Yılın Sivil Toplum Örgütü

15. Umut Işığı Ödülü ‘‘Planlama Ödülleri’’

Sağladıkları toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, özgünlük, şehir ve yaşayanları üzerinde yarattıkları etki ile değerlendirilecektirler.
  • Yılın Katma Değer Yaratma, Kalkınma Projesi
  • Yılın Ulaşım Projesi
  • Yılın Turizm Projesi
  • Yılın Sosyal Altyapı Projesi
  • Yılın Altyapı Projesi

16. Umut Işığı Ödülü “Koruma Ödülleri

    • Yılın Koruma Projesi
    • Yılın Kent Müzesi
    • Yılın Özel Müzesi
    • Yılın Kültür Evi
    • Coğrafi İşaretleme

17. Umut Işığı Ödülü “Şehir Dostu Marka Ödülleri

"Turizm Acentaları", gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden misafirlere yeni lokasyonlar kazandırması, yeni cazibe merkezleri oluşturması, hazırladıkları gezi planları ile destinasyonların değerlerinin farkındalığını arttırması, yöre halkına katma değer imkanı sunması, "Sağlık kuruluşları", şehir dışında hitap ettikleri farklı lokasyonların zenginliği, hasta kitlesi ve hastaların o kuruluşu seçmesi için vermiş oldukları özel hizmetler ile, "yapı firmaları", doğa dostu, yeşil alan oranı yüksek, ferah, kent dokusuna uygun yarattıkları yaşam alanları ile, "ulaşım firmaları" ise, yolculara sunmuş oldukları konfor, yenilikçi özel hizmetleri ile değerlendirilecektir.
    • Yılın Turizm Acentesi
    • Yılın Sağlık Kuruluşu
    • Yılın Yapı Şirketi
    • Yılın Kara yolu Şirketi

18. Umut Işığı Ödülü “Yayın Ödülleri

Bu kategorideki ödüller, ülkemizin, kültürümüzün ve her hangi bir destinasyonumuzun tanıtımına desteği, içeriğinde destinasyonun değerlerini ve kültür öğelerini barındırması, doğru mesaj vermesi, o destinasyonun tarihi ve kültürel değerleri üzerine kitlelerde ilgi uyandırması, içeriğinin özgünlüğü, zenginliği ile değerlendirilecektir.
                                • Sinema Filmi
                                • Televizyon Dizisi
                                • Yılın Seyahat Programı
                                • Yılın Belgesel Programı
                                • Yılın Gastronomi Programı
                                • Video Müzik Klibi

19. Umut Işığı Ödülü “İletişim Ödülleri

Sosyal Medya Ödülleri, hitap ettikleri kitlenin genişliği, yayın dilleri, içeriğinin zenginliği, kalitesi ve özgünlüğü, görsel kalitesi, hedef kitleye ilettiği mesaj ile değerlendirilecektir.
                                                                • Destinasyon Facebook Hesabı
                                                                • Destinasyon İnstagram Hesabı
                                                                • En iyi Destinasyon sosyal Medya Projesi
                                                                • Destinasyon Youtube Hesabı

20. Umut Işığı Ödülü “Tanıtım Ödülleri

Destinasyon web siteleri hitap ettikleri kitlenin genişliği, yayın dilleri, içeriğinin zenginliği, kalitesi ve özgünlüğü, görsel kalitesi, yazın dilinin gücü ile, destinasyon tanıtım filmi, video kalitesi, kurgusu başarısı, özgünlüğü, vermiş olduğu mesaj, ezginin doğru seçimi, mesaj ile ezginin uyumu ile, en iyi fuar tanıtımı, büyük bütçeler ile görsel tasarımlar yerine kendin değerlerinin ziyaretçiler ile buluşturulması, hissettirilmesi, doğru aktarılması örneğin bir lezzetin tadımı, bir kültürün canlandırılması, bir folklorik değerin sergilenmesi gibi ayrıntılar ile değerlendirilecektir.
                • Destinasyon Tanıtım Web Sitesi
                • Destinasyon Tanıtım Filmi
                • En iyi Fuar Tanıtımı
                • En Yaratıcı Etkinlik (Festival, fuar vb.)
                • Yılın Konferansı’’ (Forum, zirve, sempozyum, panel)
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/jüriler-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/ozel-buton-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/paydas-buton.fw_-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/akademik-buton-300x200.png
https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/04/basvuru-buton-300x200.png