https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2018/04/sehir-odulleri-2018-city-awards-2018-logo-405x230.png

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN AMACI

Yaşayan Şehirler Projesinin, Eğitim (Yaşayan Şehirler Enstitü), bilim üretimi (International City Congress), buluşturma (Living Cities Forum) adımlarından sonra gelen aşaması Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir çıkar ortağı paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN TEMASI

Yurdumuz tarih boyu, belki yüzlerce, belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve dünyanın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül törenininde yapılacağı İzmir şehri, asırlardır özel bir yere sahiptir.. İzmir, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli bir merkez olmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” oluşturmaktadır.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema üzerinden hak edenlere sunulacaktır. Her ana tema altında ödül kategorilerine ulaşabilirsiniz.

ŞEHİR ÖDÜLLERİNİN TAKDİMİ

https://www.sehirodulleri.com/wp-content/uploads/2017/05/Yaşayan-Şehirler-Şehir-Ödülleri-234x200.png

Ödül Taktimi Sunulacak ödül hikâye ile bütünleşik bir şekilde İzmir’in Efes, Pergamon, Klaros ve benzeri dünyaca ünlü ören yerlerinde kullanılan birebir tasarlanmış, yanar şekilde sunulacak tarihi nitelikte kandillerdir. Kandilin tercih edilmesini bir diğer önemli nedeni ise, kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ ile bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ile yöneticiler özdeşleşmektedir. Işık ise şehirlerimizi ve yaşayanlarını aydınlatmaktadır.

ETKİNLİĞİN SLOGANI 

Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat

Ödül töreninin sloganı ise tema ve ödül takdimini destekler ve açıklar nitelikte olması amacıyla, bilimin, aydınlanmanın ve kalkınmanın bireyden (özelden) başlayarak, topluma (genele) yayılması vurgusu ile; “Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” olacaktır.

YÖNETİM EKİBİ

H. Alper AKIN

H. Alper AKIN

Proje ve Ödül Direktörü

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam,co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Ömer DİNÇER

Ömer DİNÇER

Proje Konsey Sekreteri

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam,co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prof. Dr. Esra ASLANERTİK

Prof. Dr. Esra ASLANERTİK

Akademik Koordinatör

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam,co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ

Proje Eğitmeni

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullam,co laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

DÜŞÜNCELER

Kıymetli yerel yönetim liderlerimizin Şehir ödülleri hakkındaki öz düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

“Bu tören ve bu ödüller aslında aferin anlamını taşıyor. O aferinler çalışmakta olanları daha çok çalıştırır, çalışmayanları da o aferini almak için daha çok teşvik eder. Son yıllarda şehirlerde büyük değişiklikler oluyor. Gerek yatırım gerekse dönüşüm programları ile yeni kavramlar ortaya atılıyor. Bu nedenle şehirlerin, ödül alan şehirleri örnek alması açısından bu tören büyük önem taşıyor. ”

Prof. Yılmaz Büyükerşen
Prof. Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir B. B. Bşk.

“Biz Şanlıurfa olarak jüri olarak değerlendirilip sonuca bağlandığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Şanlıurfa'nın mimarisiyle, kültürleriyle ve üzerinde yaşayan medeniyetlerin bırakmış oldukları kültür varlıklarının korunmasıyla bunu hak ettiğini düşünüyorum. ”

Nihat Çiftçi
Nihat Çiftçi
Şanlıurfa B. B. Bşk.

“Takdir edilmek ve beğenilmek proje hazırlayanları daha da hırslandırır ve motive eder. Geleceğe dair umutlarını büyütür ve gelecekte daha çok proje üretilmesini sağlayan bir davranışı geliştirir. Bir eğitim kurumu ve bilim yuvasının da bu işin içerisinde olması bu projeye olan inancı da pekiştiriyor.”

Recep Gürkan
Recep Gürkan
Edirne B. Bşk.

“Biz yerel yönetimler olarak sadece yol yapmak ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmek değil, gelecek nesillere de yaşayan şehirler bırakmak istiyoruz.”

Kadir Kara
Kadir Kara
Osmaniye B. Bşk.

SIK SORULAN SORULAR

Burada bize sık sorulan sorular liste halinde sunulmuştur. Hâlâ herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle info@sehirodulleri.com adresinden iletişim kurunuz.

Yaşayan Şehirler Projesi Nedir?

Yaşayan Şehirler Projesi, kentsel kalkınma hedefli, şehirlerimizin ve değerlerinin etkili pazarlanması ve markalanması, yöre kaynaklarının korunup, doğru değerlendirilmesi, sürecin hedef odaklı, kesintisiz yönetilmesi ve kentler için katma değerler yaratılması amacıyla oluşan sosyal bir projedir. Eğitim, geliştirme, buluşturma, destekleme ve sürdürülebilirlik hedefleri bulunan projenin, yegâne amacı, sistemli, güçlü, değerlerini ve ürünlerini koruyup, katma değere dönüştürebilen, yerelden kalkınma hamleleri geliştirip, uygulayabilen, kendini iyi tanıyıp, farkındalık yaratan, "yaşayan şehirler" yaratmaktır.

Hangi Etkinlik ve Aşamalardan Oluşmaktadır?

Bireyden genele uzanan, koruma bilinci, ortak irade ve bakış açısı oluşturulması için, kentlerin bugününe ve geleceğine yön veren/yön verebilecek, öğrenciler, yöneticiler, profesyoneller ve akademisyenlerin katılımıyla hayat bulan proje, ulusal ve uluslararası nitelikli, kentlerin geleceğini aydınlatacak 8 adımdan oluşmaktadır. Bu etkinlik ve aşamalar Yaşayan Şehirler Enstitü, Living Cities Symposium, Living Cities Forum, Şehir Ödülleri, Living City Akreditasyon Merkezi, Yaşayan Şehirler Dergisi, Living Cities Yıllık Raporu ve Geleceğin Kandilleri'nden oluşmaktadır.

Kimler Katılımcı Olabilirler?

Konu kent olunca hitap edilen kesimde çok geniş olmaktadır. Bu nedenle ödül kategorilerine kent merkezi ve yerel yönetimler, ticari ve sektör örgütleri, sivil toplum örgütleri, birlikler, akademisyenler, öğrenciler bireyler gibi kentin geleceğine ve yönetiminde söz sahibi tüm paydaşlar aday olarak katılımcı olabilirler.

Adaylık Ücretlimidir?

Adaylık için hiç bir ücret talep edilmemektedir.

Nerede ve Ne Zaman Düzenlenecektir?

Ödül töreni İzmir'de düzenlenecektir. Tören tarihi ileriki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır...