2
Ödül Töreni
1000
Üzeri Ağırlanan Misafir
13
Farklı Etkinlik
64
Takdim Edilen Ödül
Kategoriler
[Ödül Ana Tema ve Alt Kategorileri]
Ödül Kategorileri Nelerdir?

3 ana tema altında toplam 27 ödül kategorisi

1. Tema
[Çok Özel Kişiler İçin]
Özel Ödüller

Şehir Ödülleri Türkiye’de (City Awards Turkiye) Özel Ödül Temalı 3 ödül kategorisi belirledik. Bu ödülleri; ülkemizde insanlarımıza, şehirlerimize dokunmuş, erdemli, toplumsal faydaya önem vermiş, şehirlerinde geniş kitleleri pozitif yönde etkilemiş, yönlendirmiş, örnek gösterilmiş özel bireylere takdim edilmektedir.

Örneğin, geçmiş yıllarda Sayın Barış MANÇO, hepimizin bildiği üzere ülkemizi,  şehirlerimizi, değerlerimizi, Türk kimliğini ve kültürünü güçlü temsili ve yarattığı etki nedeni ile Şehri Temsil Özel Ödülü’ne layık görülmüş, kıymetli sanatçılarımızın ödülü oğulları Doğukan ve Batıkan Manço’ya takdim edilmiştir.

Şehre Adanmış Yaşam Ödülü ise Eskişehir’de yarattığı etki ve var ettiği Eskişehir için Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN’e sunulmuştu.

Manisa Tarzanı, hayatını ağaçlara vakfetmiş ülkemizin bilinen ilk çevrecisidir. Irak Türkmen’i olarak 1899’da, Samarra’da doğmuştur. Kurtuluş savaşı ile birlikte Irak’tan, Manisa’ya kadar savaş rüzgarları savurmuştur onu… O Manisa’ya geldiğinde, 19.yüzyıl gezginlerinin seyahatnamelerinde, öve öve bitiremediği yeşil Manisa, savaş ve yangınlar ile çorak bir vilayet halini dönüşmüştür. Ve o günden sonra, Ahmed Bedevi, namı değer Manisa Tarzanı, yeşil için bir hayat sürmüştür. Fakat zorluklardan yılmadan, Manisa’dan kaçmadan, misyonu yeşil olan hayatını Manisa’ya adamış, bugün bile tüm Manisalılar da ismi zikredildiğinde duygulandıran, minnet ile andıran bir etki bırakmıştır. Bir birey, koca bir şehri etkilemiş, değiştirmiştir. İşte misyonu ne olursa olsun, yaşamı boyunca bir kentte, olağan üstü bir etki yaratıp, o kente dokunmuş, değiştirmiş, geliştirmiş, iz bırakmış, özel, nevi şahsına münhasır bireyler için minnet ve teşekkür niteliğinde bu ödül…

Bazen tek bir kişi yeter, koca bir şehri hatırlatmaya… Mesela İbrahim Tatlıses ismi zikredilse, zihinlerde, Urfa ve değerleri, kültürü, çiğ köfte, lahmacun, sıra geceleri, yöresel kıyafetleri canlanmaz mı hiç? Bazen bir tek başarı, bir şehri hatta koca bir ülkeyi tanıtmaya yetmez mi? Aziz Sancar’ın Nobel’i alarak yaratmış olduğu etki, o görkemli seremoniye kadar mıydı? Evinde Türk bayrağının asılı o meşhur fotoğrafını görünce yurt dışında kaç kişi merak etmiştir Türkiye’yi sizce… Peki o günlerde yönümüzü Mardin’e dönmedik mi bizde? Şehirler yaşayanlarıyla kimlik kazanır, tanınır, bilinir… Bir şehir ile özdeşleşen, şehri diğer şehirlerde veya yurt dışında, tanıtıp, şehrin ve değerlerinin bilinirliğini, farkındalığını arttıran, şehri layığıyla temsil eden, bireylere özel bu ödül…

Her şehrin kimi görünür, kimi ise keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi görebilecek maharette gözleri arayan, değerleri ve potansiyeli vardır. Çoğu zaman varlığından adı gibi emin bile olsa, bu hazinenin beraberindeki görünmez riskleri, ürkütür insanı… İşte, bir şehrin görünmez değerlerine, var olan potansiyeline inanıp, risk alarak o kente yatırıp yapan, o kentte yeni iş sahası yaratıp, yaşayanlarına istihdam olanağı sunan, çarpan etkisi ile ailelerin, esnafın vs. yüzünü güldüren, şehrin ekonomisinin canlanmasına vesile olan, belki yarattığı etki ile şehrin çehresini değiştiren, belkide bir ürünün katma değerini arttıran, o şehre yeni bir sektör oluşturup, kümelenmeye ilk adımı atan, diğer sektör temsilcileri ve yatırımcılara yeni ufuklar açan, kısacası her şeye rağmen o şehirdeki bir ışığı keşfedip, o şehre inanan iş adamları ve yatırımcıların cesaretlerini kutlamak için bu ödül…

Yaşamın mutfağıdır bilim! Showmanlerin gürültüleri arasında, uzaktan izlemeyi tercih eden sessiz kahramanlardır bilim insanları… Aslında çok kelam etmek de yersiz olur bu konuda…

Bizler yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp , inşa eden disiplin ayırmaksızın şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı çalışmalara imza atmış, bilim insanlarına, “Bilim ışığınızla şehirlerimizi ve bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz.” diyerek bu değerli ödülleri değerli akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza, gençlerimize Şehir Ödülleri Türkiye (City Awards Turkiye) ödül töreninde takdim edeceğiz.

2017 ve 2018 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği ile yapılan Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller değerlendirme süreci, bu yıl Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin TİLKİ liderliğindeki Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Akademik İş Ortağı Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyenleri ile tamamlanacaktır.

2. Tema
[Şehirler İçin Bilim Işığı Temalı]
Akademik Ödüller

Eğitim, bir şehrin hatta bir ülkenin gelişimi için kuşkusuz ki en önemli etkenlerden biridir. Bu bağlamda eğitimsel anlamda farklı bakış açılarıyla bilim dünyasına yenilikler getirilmesinin, araştırmalar yapılmasının önemli olduğunu biliyoruz. Şehir üzerine yazılan özgün tez ve araştırmalarıyla fark yaratan genç akademisyenler bu ödül sizler için…

Çalışma alanı olarak aldığı bölgenin kültürünü, doğasını, tarihini yansıtan destinasyon alanına yenilikçi ve özgün fikirler ile değer katan makaleler değerlendirilecektir. Yenilikçi ve özgün fikirlere sahip bireyler bu ödül sizler için…

Bir şehrin tüm destinasyon öğelerinin korunmasının ve tanıtılmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda atılan her adımın, yaratıcı ve özgün fikrin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehirler için düşünen ve üreten yaşadıkları yeri güzelleştirmek için çalışıp projeler hazırlayan bireyler bu ödül sizler için…

Yaşadığı, eğitim aldığı, seyahat ettiği gezip gördüğü herhangi bir şehir için umutla, hevesle ve heyecanla çalışan, emek gösteren her genç ödülü hak eder biliyoruz. Bizim amacımız sahip oldukları yetenekleri ve ellerinde bulunan imkanları kullanarak şehirler üzerine projeler hazırlayan ve bu projelerini ülkelerini güzelleştirmek amacıyla inançla, hevesle ve binbir emekle hayata geçiren gençleri desteklemek. Fikirleriyle geleceğimizi aydınlatan gençler bu ödül sizler için…

3. Tema
[Şehirler İçin Umut Işığı Temalı]
Paydaş Ödülleri

Bir şehri, muhteşem güzellikte ve eşsizlik de bir puzzle gibi düşünürsek, onu var eden her bir parçanın yokluğunda, o parçanın önemini anlarız. Şehrin puzzle parçalarıda şehir paydaşlarıdır. Her birinin şehrin dünü, bugünü ve yarınında hayati derecede önemi vardır. Şehirlerin geleceğini tasarlayan, başarılı adımlar ile şehrin yıldızını parlatan, yaşayanlarının refah düzeyini arttıran, mutlu eden de onlardır, hatalı kararlar, projeler, uygulamalar ile geleceğini karartan da onlar… Bu nedenle şehirlere paydaş, merkezi yönetim temsilcisi kamu kurumları, yerel yönetimler, sektörel örgütler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, birlikler, kooperatifler, özel sektör işletmeleri, sanatsal faaliyetlerle ilgilenenler… Kısacası şehrin geleceğini aydınlatan çalışmaları, projeleri, uygulamaları hayata geçiren, şehre paydaş tüm kesimlere, “Umut ışığınızla şehirlerimizi ve bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz.” diyerek ödülümüzü takdim edeceğiz.

Şehirlerde insanlar gibi doğarlar, büyürler ve yok olurlar! Şehirlerde insanlar gibi yaşarlar ve yaşamlarını sürdürebilmek için bir takım hayati gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bir şehri yaşatmak için, onu var eden değerlerini ayakta tutmak gerekir. Şehrinizde unutulmaya yüz tutmuş belki bir mesleği, belki bir folklorik giyim tarzını, belki bir gastronomik değeri, belki bir mimari eseri, belkide bir geleneği yani bizi var eden, bizi biz yapan, her hangi bir değeri gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak için gayret gösteren tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için…

Bizleri var eden en temel olgu nedir? diye sorsalar, hiç kuşkusuz ki kültür deriz. Kültür, yeme alışkanlıklarımızdan, giyim tarzımıza, bireysel davranışlarımızdan, toplumsal davranışlarımıza, mimarimizden, ulaşım şeklimize, iletişimimizden, yönetim şeklimize bizleri var eden, çevremizi şekillendiren en önemli olgudur. Bu nedenle, aynı zamanda en önemli farklılıklarımızın temelini de oluşturur. Şöyle bir düşünsek, dünyadaki bir çok kentin ziyaret edilir olmasının, farklılık yaratmasının ve koruma altına alınmasının altında “kültür” gerçeğini görmemek mümkün müdür? Popüler söylemle kimlik sahibi olarak tabir edilen, kültürünü koruyup, günlük hayatın içinde yaşatan tüm şehirlerimiz, bu ödül sizin için…

Doğayı koruyor olmanın bir erdem sayılması ve ödüllendirilmesi her ne kadar bizler için acı verici olsada, yeşili, doğayı ve habitatındaki canlıları koruma bilinci gelişmiş, insanı yeşil ile şehrin içinde buluşturan, nefes alan şehirleri bu kategoride değerlendirerek, diğer şehirlerimize öncülük etmelerini çok arzu ettik. Bu nedenle, bir avuç parkın içinde seyir eylediğimiz tabiat numunelerinden ziyade, her adımda, her köşede, gözlerimizi şenlendiren, gönüllerimizi açan ağaçlarımıza her adımda dokunma olanağını kentlilere sunan, yeşili koruma ve yaşatma bilinci geliştirmeye yönelik tüm adımları atan, projeler geliştirip, uygulayan şehirler, bu ödül sizin için…

Kuşkusuz ki, bir şehirden bahis açıldığında, ilk cümlelerin arasında, o kentin bir lezzeti yer alır. Ülkelerin, hatta şehirlerin mutfaklarının kıyasıya bir rekabet içinde olduğu günümüzde, bu denli belirleyici ve önemli bir değeri, doğru bir planlamayla, coğrafi işaretleme gibi yöntemler ile koruyup, geliştiren, yeni nesillere aktarılmasını sağlayan, standartlarını belirleyip, üreticilerini örgütlendirerek güçlendiren, geleneksel üretim yöntemlerini titizlikle muhafaza eden ve tanıtımına yönelik projeleri hayata geçiren şehirler, şehrinize ait mutfağı, yeme kültürünü, özel lezzetlerinizi adaylar arasında görmek istemez misiniz? Bu ödül sizin için…

Yaşam kalitemiz, şehirlerimizin ne kadar yaşanabilir olduğuyla doğru orantılı gelişir. Kâğıt üzerinde bir kenti, şekli olarak muhteşem görsel detaylar ile planlayabiliriz, peki bu planlar gerçek yaşama uygulandığında, şehrin yaşayanlarının isteklerini tam olarak karşılayabiliyor mu? Yaşamlarını kolaylaştırıyor mu? Şehirlerimizin daha yaşanabilir, daha keyifli ve canlı olması için insan odaklı politikalara daha çok ihtiyacımız var. Daha yaşanabilir, ulaşılabilir, betonların ve araçların öncelikli olmadığı, kamuya açık sosyalleşebilinen alanları görsel birer anıt haline getirmek yerine, yaşayanlarını mutlu etmeyi, onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen şehirler, bu ödül sizin için…

Teknoloji çağı geliştikçe, çocuklarımızın bilgiye erişimi artarken, yaşayarak öğrenme olanakları da bir o kadar kısıtlanıyor… Dört duvar içinde, bir monitörün karşısında geçen hayatlar, yakar top oynamak yerini, angry bird, seksek oynamak, ip atlamak yerini, Hugo tarzı bilgisayar oyunlarına, keyifli sohbetler, yerini insani duyguların emojiler ile ifade edildiği anlık mesajlaşma uygulamalarına bırakıyor… Kuşkusuz ki, bu yalnızlaşmanın başlıca sebepleri arasında hızla kentleşen, nüfus yoğunluğunun şehirlerde arttığı, güvenlik ihtiyacının her geçen daha şiddetli hissedildiği ülkemizde, şehirler ve çocuk yaşam alanlarının, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulmaması geliyor. Şehir yaşamı içerisinde güvenli yaşam ve oyun alanları oluşturan, çocuk ulaşımına uygun (yaya, bisiklet vb.), sokaklar, caddeler geliştiren, çocuk haklarına önem verip şehir yaşamına entegre eden, çocukların güvenle sosyalleşmesine olanak tanıyan şehirler, bu ödül sizler için…

Ulaşabilir olmak, belkide hayatımızda hiç farkında olmadığımız ama eksikliğini düşününce tüm benliğimizi bir ürperti sardıran, bizlere bahşedilmiş büyük bir lütuftur… Dezavantajlı, engelli bireylerin hayatlarında verdiği en büyük savaş ise tereddütsüz ulaşabilmektir. Sizlere toplu ulaşım ile başka bir lokasyona ulaşmayı, bir kitabın içeriğine ulaşmayı, markete gidip bir ekmeğe ulaşmayı, doktora, sinemaya, tiyatroya, kamu kuruluşuna vs.vs. özgürce ulaşmayı anlatmak yerine, sadece yandaki fotoğraftaki ulaşabilmenin, düşünülmenin mutluluğunu aktarmak istiyoruz. Bu gülümsemeyi ve memnuniyeti yaratan şehirler, bu ödül sizin için…

Her şehir eşsizdir. Kendine özgü bir kimliği barındırır. Bu kimlik şehir var olduğu andan itibaren, şehir yaşayanlarının tutum ve davranışları, kültürleri, üretimleri, mimari yapıları, çok kültürlü yada homojen yapıları, eğitimleri ile uzun yıllarda gelişir. Şehrin coğrafi konumu, ulaşım imkanları, ticari canlılığı, aldığı göç, sosyo ekonomik etmenler ileride değişir. Şehrin var olan kimliğini ve değerlerini korumak, yaşayanlarını geliştirmek, göçlerle farklı kültürlerden gelen bireyleri, şehir yaşamı ve şehrin kültürü ile entegrasyonunu sağlamak şehirlerin geleceği için hayati önem taşır. Şehir profesyonellerine, yaşayanlarına, yeni katılımcılarına, çocuklarına, gençlerine eğitimler ile kentlilik bilincini aşılayan, şehri, tarihi dokuyu, doğayı, yapıları, kamu malını, kent mobilyalarını vb. koruma güdüsünü geliştiren eğitimler ile şehir yaşayanlarının kendine, toplumun diğer bireylerine, çevresine saygıyı ve bakış açısını değiştiren şehirler bu ödül sizin için…

Günümüzdeki teknoloji ve bilişim çağını yakından takip eden, ulaşımdan iletişime, yönetimden eğitime, korumadan geliştirmeye, tarımdan üretime, yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları, teknolojileri kent ile buluşturup, günlük yaşama kazandıran şehirler bu kategoride ödüllendirilecektir. Çağın getirdiği yenilikleri şehirlerimize kazandıran, yaşamı kolaylaştıran, kalkınmayı destekleyen, enerji ve kaynak tasarrufuna önem veren, üretim imkanlarını arttıran, zamanı etkili kullanıp kentlilere kazandıran şehirler bu ödül sizin için…

Gelişen ulaşım ve iletişim imkanları ile günümüzde ilçelerin önemi daha çok artmıştır. Metropollerin ve büyük illerin keşmekeş yaşamından ziyade daha geleneksel değerlerin hakim olduğu, kendine has dokusunu kaybetmemiş ilçelere hızla ilgi artmaktadır. İlçe değerlerini koruyup katma değere dönüştürebilen, geleneksel değerlerine, mimarisine sahip çıkan, kimliğini bulmuş, bütüncül bir birbirini tamamlayan projeleri hayata geçirerek ilçede gözle görülür ilerleme kaydeden, doğru iletişim kanallarını kullanarak iletişime açık, doğasını, üretim yöntemlerini, yapılarını koruyan, değerlerini tescillemiş, örgütlenen ilçeler bu ödül sizin için…

Ülkelerin en küçük yapı taşıdır köyler. Üretimin, doğanın, yapıların, kültürel, folklorik ve geleneksel değerlerin en doğal halleri karşılar köylerde bizleri… Geleneksel değerlerini, doğasını, üretim yöntemlerini, yapılarını koruyan, üretimlerini katma değere dönüştürebilen, tescilleyen, örgütlenen köyler, bu ödül sizin için…

“Bir elin nesi var? İki elin sesi var.” demiş atalarımız… Bir şehir için güçleri birleştirmek, en iyiye ulaşmak için atılmış ilk adımdır. Bu adım kimi zaman zamandan, kimi zaman maliyetlerden, kimi zaman ise bürokrasiden büyük kazanımlar sağlar. Her şeyden önce yeni adımlar için işbirliği ruhunu geliştirir, takım olma bilincini kazandırır. Farklı deneyimleri bir araya getirir. Şehre, yaşayanlarına, doğa veya kültür varlıklarına değer katan, şehre yönelik ulaşımdan iletişime, altyapıdan kalkınmaya, tarımdan ekonomiye, sosyal altyapıdan eğitime her hangi bir projede deneyimlerini ve güçlerini birleştiren, yerel yönetimler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum ve sektör örgütleri tüm kurum, kuruluş veya organizasyonlar bu ödül sizin için…

Bir yıl içinde tamamladıkları projeler ile şehirlerine kattıkları değer, iletişimdeki başarıları ve hizmetlerinin toplumsal faydası ile değerlendirilecektirler.

 • Yılın Valiliği
 • Yılın Büyükşehir Belediyesi
 • Yılın İl Belediyesi
 • Yılın Kaymakamlığı
 • Yılın İlçe Belediyesi

Bir yıl içinde tamamladıkları projeler ile şehirlerine kattıkları değer, iletişimdeki başarıları, kurdukları işbirlikleri ve hizmetlerinin toplumsal faydası ile değerlendirilecektirler.

 • Yılın Örgütlenmesi
 • Yılın Kalkınma Ajansı
 • Yılın Üniversitesi
 • Yılın Belediyeler Birliği
 • Yılın Ticaret Odası,  Sanayi Odası ve Ticaret Borsası
 • Yılın Sivil Toplum Örgütü

Sağladıkları toplumsal fayda, sürdürülebilirlik, özgünlük, şehir ve yaşayanları üzerinde yarattıkları etki ile değerlendirilecektirler.

 • Yılın Katma Değer Yaratma, Kalkınma Projesi
 • Yılın Ulaşım Projesi
 • Yılın Turizm Projesi
 • Yılın Sosyal Altyapı Projesi
 • Yılın Altyapı Projesi
 • Yılın Şehir Estetiği Projesi
 • Yılın Sağlık Turizm Projesi
 • Yılın Koruma Projesi
 • Yılın Kent Müzesi
 • Yılın Özel Müzesi
 • Yılın Kültür Evi
 • Coğrafi İşaretleme

“Turizm Acentaları”, gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden misafirlere yeni lokasyonlar kazandırması, yeni cazibe merkezleri oluşturması, hazırladıkları gezi planları ile destinasyonların değerlerinin farkındalığını arttırması, yöre halkına katma değer imkanı sunması, “Sağlık kuruluşları”, şehir dışında hitap ettikleri farklı lokasyonların zenginliği, hasta kitlesi ve hastaların o kuruluşu seçmesi için vermiş oldukları özel hizmetler ile, “yapı firmaları”, doğa dostu, yeşil alan oranı yüksek, ferah, kent dokusuna uygun yarattıkları yaşam alanları ile, “ulaşım firmaları” ise, yolculara sunmuş oldukları konfor, yenilikçi özel hizmetleri ile değerlendirilecektir.

 • Yılın Turizm Acentesi
 • Yılın Sağlık Kuruluşu
 • Yılın Yapı Şirketi
 • Yılın Kara yolu Şirketi

Bu kategorideki ödüller, ülkemizin, kültürümüzün ve her hangi bir destinasyonumuzun tanıtımına desteği, içeriğinde destinasyonun değerlerini ve kültür öğelerini barındırması, doğru mesaj vermesi, o destinasyonun tarihi ve kültürel değerleri üzerine kitlelerde ilgi uyandırması, içeriğinin özgünlüğü, zenginliği ile değerlendirilecektir.

 • Sinema Filmi
 • Televizyon Dizisi
 • Yılın Seyahat Programı
 • Yılın Belgesel Programı
 • Yılın Gastronomi Programı
 • Video Müzik Klibi

Sosyal Medya Ödülleri, hitap ettikleri kitlenin genişliği, yayın dilleri, içeriğinin zenginliği, kalitesi ve özgünlüğü, görsel kalitesi, hedef kitleye ilettiği mesaj ile değerlendirilecektir.

 • Destinasyon Facebook Hesabı
 • Destinasyon İnstagram Hesabı
 • En iyi Destinasyon sosyal Medya Projesi

Destinasyon Youtube Hesabı

Destinasyon web siteleri hitap ettikleri kitlenin genişliği, yayın dilleri, içeriğinin zenginliği, kalitesi ve özgünlüğü, görsel kalitesi, yazın dilinin gücü ile, destinasyon tanıtım filmi, video kalitesi, kurgusu başarısı, özgünlüğü, vermiş olduğu mesaj, ezginin doğru seçimi, mesaj ile ezginin uyumu ile, en iyi fuar tanıtımı, büyük bütçeler ile görsel tasarımlar yerine kendin değerlerinin ziyaretçiler ile buluşturulması, hissettirilmesi, doğru aktarılması örneğin bir lezzetin tadımı, bir kültürün canlandırılması, bir folklorik değerin sergilenmesi gibi ayrıntılar ile değerlendirilecektir.

 • Destinasyon Tanıtım Web Sitesi
 • Destinasyon Tanıtım Filmi
 • En iyi Fuar Tanıtımı
 • En Yaratıcı Etkinlik (Festival, fuar vb.)
 • Yılın Konferansı’’ (Forum, zirve, sempozyum, panel)

Dünya’da ve ülkemizde yaşanan Korona COVİD-19 Pandamisi şüphesiz ki toplumun her kesiminin iş birliği ile büyük bir savaşa dönüştü. Bu savaşta sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, cephenin ön saflarından yer alan yerel yönemlerimiz, şehir paydaşlarımızı bu süreçda vermiş oldukları savaşda onurlandırmak, desteklemek amacıyla bu yıl yoğun istek üzerine “Korona ile Mücadele Özel Ödülü” kategorisinin eklemiş bulunmaktayız.

Jüriler
[2020 Yılı Jüri Üyeleri]
Kimler Değerlendirecek?

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Artvin” Değerlendirme Jüri Üyeleri

Süreç
[2020 Yılı Şehir Ödülleri Takvimi]
Etkinlik Takvimi

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Artvin” süreci yaklaşık 5 ay sürmektedir.

02 Mart 2020

Ödül Çağrısı
Ödül Çağrısı
Adayların ön başvuru süreci başlangıcı

15 Mayıs 2020

Son Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Hazırlanan başvuru dosyalarının son teslimi

18 Mayıs 2020

Değerlendirme
Değerlendirme
Başvuruların Jüri Üyelerine iletimi

01 Haziran 2020

Bildiri
Bildiri
Ödül hak edenlere sonuçların bildirimi

Duyurulacak

Ödül Töreni
Ödül Töreni
3 gün sürecek etkinlikler ve ödül töreni
Adaylık
Şehir Ödülleri Türkiye 2020 "Artvin"
Ön Başvuru Formu

Adaylarımızın tüm süreçlerini daha sağlıklı takip edebilmek, farklı kurumlardan iş ortaklarının ve aynı kurumdan farklı uzmanların birbirinden habersiz mükerrer başvurularını önlemek amacıyla ön başvuru formu ile adaylık başvurunuzu başlatmanızı talep etmekteyiz.

Bilgilerinizin ödül sekreteryasına ulaşmasına müteakip aranacak ve başvuru dosyası formatı tarafınıza iletilecektir.

   Şehriniz için Son Başvuru süreniz