Alper AKIN

Görev
Platform Başkanı
Kurum:
Yaşayan Şehirler Platformu
Uzmanlıkları:
Kentsel Pazarlama, Destinasyon Yönetimi, Kent Kimliği
Yüksel Lisans:
Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Programı
Lisans:
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü

Sayın AKIN,

Celsus Ajans ve Yaşayan Şehirler Platformu Kurucu Başkanıdır. Şehir Eğitimleri Enstitüsü Kurucusu, Şehir Ödülleri Türkiye direktörüdür. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama Programı Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Özgeçmişi

1980 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde; Yüksek Lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ürün Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Pazarlama Programında tamamlamıştır.

Sayın Akın, profesyonel iş yaşantısına 1997 yılında ülkemizin o dönem önemli kuruluşlarından olan Koç Holding Bünyesinde olan MİGROS Türk T.A.Ş.’de başlamış, 2006 yılında sektör değişikliği yaparak giyim sanayinin önemli markalarından KIĞILI bünyesinde devam etmiştir.

Her iki markada da yönetici pozisyonunda görev alan Akın, 2008 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Sayın Akın, yüksek lisans tez konusu belirlerken ülkemizde daha önce çok az akademisyenin çalışmış olduğu ve pek bilinmeyen kent markalaması üzerine araştırma yapma kararı almıştır.

Özel ilgi ve merakı üzerine “Kentsel Pazarlama Sürecinde Kentlerin Kimlik Arayışı; İzmir Kent Kimliği Oluşturmada Kanaat Önderleri ve Yabancı Misafirler Üzerinde Bilinirlilik Ve Algı Araştırması” adlı tez çalışmasını hazırlamıştır. 28 ülkeden, 575 yabancı misafir ve 43 kent yöneticiyle iki aşamalı olarak tamamlanan çalışma, bu konuda ülkemizde yapılan en kapsamlı projeler arasındadır. Akın, yaptığı araştırma ile birlikte 2008 yılında Türkiye’nin ilk kentsel markalama web sitesini “Marka Şehir İzmir” adıyla yayınlamıştır. Geniş ilgi gören bu web sayfası, ulusallaşma adımları ile ‘‘kentselpazarlama.com’’ domaini ile yayın hayatına devam etmektedir. Ayrıca araştırması ile tetikleyicileri arasında olduğu, Türkiye’nin ilk markalaşma çalışmasını gerçekleştirme gayreti içinde bulunan İzmir’in, markalaşma çalışmalarına, dönemin İzmir Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ tarafından davet edilen Akın, bir kentin markalaşma süreci içinde yapabileceği hayati yanlışları gözlemleme ve süreci deneyimleme şansına ulaşmıştır.

Bu süreçte ülkemizin kentsel markalama ajansı eksikliğini fark eden Sayın Akın, 2010 yılında Türkiye’nin ilk kentsel markalama ajansı, Celsus Ajans’ı kurmuştur.

Akın, 2013 yılında global düzeyde dünyanın bir çok noktasında önemli kent markalama projeleri tamamlamış olan Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlatılan Şehir Markalama El Kitabının yazarı Tom BUNCLE başkanlığındaki Yellow Railroad Destinasyon Markalama Ajansı ile proje
bazlı iş ortaklığı kurmuştur.

2014 Yılında Yaşayan Şehirler Projesini hayata geçirerek, Yaşayan Şehirler Platformunu kurmuştur.

2015 yılında ülkemizdeki Kentsel Pazarlama ve Markalama eğitimi ve konu uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla projelendirdiği eğitim programını, Şehir Eğitimleri Enstitüsünü kurarak hayata geçirmiştir.

Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yaptığı ortaklık anlaşması ile Türkiye’de ilk defa Kentsel Pazarlama ve Markalama Uzmanlığı Sertifika Eğitim Programı’nı planlanlayarak hayata geçirmiştir.

2017 ve 2018 yıllarında Şehir Ödülleri Türkiye ödüllerini düzenleyerek, farklı şehirlerden Valileri, Belediye Başkanlarını, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlerini, Sivil Toplum Örgütü Liderlerini veSanatçıları bir araya getirip ödüllendirirken doğru uygulama ve uygulayıcıları buluşturmuştur.

Sayın Akın, halen Celsus Destinasyon Danışmanlık Ajansı “Yaşayan Şehirler Platform Başkanlığı görevlerini icra etmektedir. Sayın Akın, konu üzerine akademik ve profesyonel düzeyde çalışanların hala çok az olduğu ülkemizde, kentsel pazarlama (kent markalaması) konusunda güçlü bir ekip ile birlikte, çalışmalarına devam etmekte, danışmanlık hizmeti vermekte, kentsel pazarlama ve markalama alanında araştırmalar yapmakta, projeler üretip uygulamakta, konuşmacı ve köşe yazarlığı çalışmalarına devam etmektedir.