Misyon
[İlk Adımı]
Şehir Ödülleri Türkiye

“Biz değerlerimizi koruyamadığımız sürece onların üzerine gerçek bir gelecek kurgulayamayız. İlk önce değerlerimizi korumasını öğrenmeli, daha sonra koruduğumuz değerleri yöre halkına kazandırıp sürdürülebilir bir yaşam oluşturmalıyız. Şehir Ödülleri Türkiye’yi hayata geçirmekteki amacımız bu yoldaki doğru uygulama ve uygulayıcıları yarıştırmak değil örnek göstermek ve teşekkür etmektir.”

2
Ödül Töreni
1000
Üzeri Ağırlanan Misafir
13
Farklı Etkinlik
64
Takdim Edilen Ödül

Mesaj
[Başkanın Mesajı]
Hoşgeldiniz!

Aslında her şey rahmetli Barış Manço ile başladı benim için… 80’li yılların sonları, serbest piyasa ekonomisine daha tam anlamıyla geçilmemiş dışa kapalı bir Türkiye… Büyük bir Askeri darbenin yaraları, yeni yeni kabuk bağlamaya yüz tutmuş, dışarıya açılan penceremiz, tek bir televizyon kanalı, siyah beyaz “TRT”…

Yönetim
[Çekirdek Ekip]
Kim Kimiz?

Şehir Ödülleri Türkiye üst yönetim ekibi 4 kişiden oluşmakla birlikte Şehir Ödülleri Türkiye sekretaryası, etkinliği gerçekleştirdiğimiz yılda yer alan iş ortaklarımızın katılımı ile çok geniş bir organizasyon ekibi ile etkinlikler hayata geçmektedir.

Alper AKIN

[Platform Başkanı]

ÖMER DİNÇER

[Tv. ve Gazetesi Sahibi]

Şebnem BEŞİR

[Kariyer M. Md.-Doç.]

Gökhan YILDIZ

[Üst Düzey Yönetici]
İş Ortaklığı
[2020 Yılı İş Ortaklarımız]
İş Ortağı Şehir Liderlerimiz

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Ardahan” Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Ana İş Ortaklığı koordinatörlüğünde, Ardahan Valiliği, Ardahan Üniversitesi ve Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik İş Ortaklığı ile hayata geçmektedir.

İş Birliği
[2020 Yılı İş Birlikleri]
Destekleyenler Kimler?

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 “Ardahan” Çıldır Gölü / Şeytan Kalesi Fotoğraflama ve İnceleme gezisi iş birliği Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi işbirliği ile hayata geçmektedir.

EKİP
[2020 Yılı Organizasyon Ekibi]
Var Edenler Kimler?

Şehir Ödülleri Türkiye ekibi etkinliği gerçekleştirdiğimiz yılda yer alan iş ortaklarımızın katılımı ile çok geniş bir ekip ile hayata geçmektedir.

Cem GÜMRÜKÇÜ

[Vali Yrd. Valilik Tem.]

Mustafa GÜRBÜZ

[Vali Yrd. Valilik Tem.]

Alper TAŞ

[Çıldır Kaymakamı]

Kubilay ARAS

[Genel Sekreter]

Havva VANLI

[ARÜ Tem. Koordinatör]

Nurullah KARACA

[Koordinatör]
BİZ
[Türkiye'nin Gerçek ve Öncü Şehir Ödülleri]
Şehir Ödülleri Türkiye

Ülkemizin en prestijli ve ciddi ödülleri arasında yer edinen, jüri üyeleri ve değerlendirme süreciyle dikkat çeken, şehir yönetim paydaşlarının yanı sıra, ilgili bakanlıkların, belediye birliklerinin, kalkınma ajanslarının ve üniversitelerinde desteklerini (İşortaklığı yada İşbirliği) alan Şehir Ödülleri Türkiye, Yaşayan Şehirler Projesi dahilinde, Celsus Kentsel Pazarlama ve Destinasyon Danışmanlık Ajansı yürütücülüğünde, Yaşayan Şehirler Platformu etkinliğidir.

Ticari kaygı ve kâr amacı güdülmeden, şehirlerin geleceğine ışık tutmak, ülkemizdeki başarılı, toplumsal fayda odaklı, projeler, uygulamalar ile uygulayıcıları desteklemek ve örnek göstermek, diğer kentlerdeki paydaşlar ile buluşturmak, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirmek amacı, siyaset üstü bakış açısıyla, tarafsızlık, adalet ve hakkaniyet ölçüleri temel alınarak çok yoğun katılım ile düzenlenmektedir.

Amaç
[Şehir Ödülleri'nin Amacı]

Şehir Ödüllerinin, birincil amacı şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır.

Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

Şehir Ödülleri, hayata geçtiği ilk günden itibaren, medya satın alma olanakları çok düşük, mütevazi bütçeleri ile öncü, yaratıcı proje ve uygulamaları ilk hayata geçiren şehir paydaşların seslerini tüm Türkiye’de yankılanmasının sağlamak, yapılanları özendirmek ve örnek göstermek, tüm kamuoyu önünde teşekkür etmek düşüncesi ile planlanmaktadır. Bu nedenle tüm Türkiye’de büyük farkındalık yaratan ve ilgi uyandıran ödüllendirmelere kesinlikle yarışma ruhu katılmamaktadır.

Tema
[Şehir Ödülleri'nin Teması]

Yurdumuz tarih boyu, bilinen 36, belki de yüzlerce, medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler sanatçılar yetişmiş ve dünyanın en önemli ticaret yolları var olmuştur.

Yaşayan Şehirler Projesi ve Şehir Ödülleri’nin de çıkış noktasını oluşturan, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde hazırlanan bir tez çalışmasınında konusu olan, bu değerlerin odak noktasındaki İzmir şehri, asırlardır özel bir yere sahiptir. Tüm Anadolu gibi İzmir’de, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı, çok önemli bir merkez olmuştur. Buradan yola çıkarak, ödül töreninin teması “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” olmuştur.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç ana tema ve 27 kategori üzerinden hak edenlere sunulmaktadır.

Ödül
[Şehir Ödülleri'nin Takdimi]

Ödül olarak takdim edilen obje, hikâye ile bütünleşik bir şekilde her yıl ülkemizin dünyaca ünlü farklı bir ören yerinde gün yüzüne çıkarılmış, müzelerimizin envanterlerinde bulunan tarihi nitelikte kandillerin birer örneğidir. Kandilin tercih edilmesini bir diğer önemli nedeni ise, kandillerin mum gibi eriyip yok olmadan içerisine katılan her damla yağ ile çevresini aydınlatmasıdır. Buradaki yağ ile bilgi ve emek, kandil ile ise bilim insanları ve kente değer katan kurum, kuruluş ile yöneticiler özdeşleşmektedir. Işık ise şehirlerimizi ve yaşayanlarını aydınlatmaktadır.

Bugüne kadar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel izinleri ve destekleri ile Helenistik döneme ait bir Efes Kandili (Efes Müzesi) ve Selçuklu dönemine ait Van Kandili (Van Müzesi) sınırlı sayıda kopyalanarak ödül olarak takdim edilmiştir.

Efes Kandilini Heykeltraş Şerif AKŞİT, Van Kandilini ise DEU Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri tek tek el emeğiyle çoğaltmışlardır.

Slogan
[Şehir Ödülleri'nin Sloganı]

“Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat”

Ödül töreninin sloganı ise tema ve ödül takdimini destekler ve açıklar nitelikte olması amacıyla, bilimin, aydınlanmanın ve kalkınmanın bireyden (özelden) başlayarak, topluma (genele) yayılması vurgusu ile; “Güneş olup Dünya’yı aydınlatamasan da, kandil olup çevreni aydınlat” olarak belirlenmiştir.

HABER
Bizden Haberler

Size anlatmak istediklerimizi, paylaşmak istedik. Toplantılarımız, ziyaretlerimiz, etkinliklerimiz, basın bültenlerimiz, duyurularımız ve benzeri…