Dr. F. Gülay ASLAN

Görev
Kültür Ve Turizm Bk.lığı Temsilcisi
Kurum:
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Uzmanlıkları:
Tanıtım, Müzecilik, Destinasyonlarda Kalkınma
Doktora:
Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans:
Hacettepe Üniversitesi
Lisans:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü

Sayın ASLAN,

Güney ve Doğu Avrupa Hollanda, Polonya Daire Başkan V. olarak görev yapmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müstaşarlık makamının görevlendirmesi ile Bakanlığı temsilen jüri üyesi görevini icra etmektedir.

Özgeçmiş

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü mezunu. Yüksek Lisans ve doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı.

1993-2004 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Müze Araştırmacısı olarak görev yaptı. 2004 yılında Kültür ve Turizm Uzmanlığına atanarak 2005 yılından itibaren Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde Güney ve Doğu Avrupa’dan sorumlu koordinatör olarak görev yapmaya başladı. 2008-2011 yılları arasında Bulgaristan-Sofya’da Kültür ve Tanıtma Müşavirliğini kurmak üzere kararnameyle yurtdışı göreve atandı. Görev süresi boyunca Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya’dan sorumlu olarak çalıştı. 2011 yılından itibaren Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde Strateji Birimi, İç Kontrol Sorumlusu daha sonra Rusya, Ukrayna ve Balkan Ülkeleri Koordinatörlüğü yaptı. Nisan 2015 yılından bu yana Güney ve Doğu Avrupa Hollanda, Polonya Daire Başkan V. olarak görev yapmaktadır. İngilizce (YDS B düzeyi) bilmektedir. İngiltere – Londra’da Çocuk Müzesi konusunda alışmalar yapmak üzere, Hollanda (Amsterdam)’da “Sefir, Sultan ve Sanatçı” adlı sergide Bakanlık Temsilcisi olarak 4 ay süreyle, İtalya ve Rusya’da ise kısa sürelerle çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bakanlığımızda, 2004 yılından itibaren yürütülen ve çeşitli nedenlerle turizmden yeterli pay alamayan destinasyonlarda turizmin sosyo-ekonomik katkısının artırılmasını amaçlayan “Destinasyon Çalışmaları”na katılım sağlamıştır. Söz konusu çalışmalarda farklı Genel Müdürlüklerden oluşturulan bir ekiple pek çok destinasyonda alan çalışmaları, paydaşlarla görüşmeler, çalıştaylar, eylem planları, izleme ve değerlendirme toplantılarına katılım sağlamış olup destinasyon yönetimine yönelik olarak çalışmalarına devam etmektedir. Dış Görev Yönlendirme Kursundan alınan sertifika ve katılım belgeleri, Bakanlık yayınlarında yer alan makaleler, İç Kontrol Sistemi Eğitimi Sertifikası, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Katılım Sertifikası, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi Katılım Serifikası mevcuttur.